Left Retourner au magasinage
Commande

Votre panier est vide

Awans
Czytaj więcej
10% zniżki na każde otwarcie konta z kodem HAPPY

Polityka Prywatności (RODO - Cookies) POLA CBD

POLA CBD

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej polityki prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób Twoje dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane podczas korzystania z internetowego rynku CBD Fields.

Zgodnie z niniejszą polityką prywatności osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest: ONE PRISM Sarl zarejestrowana w Genewskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem IDE CHE-135. 865. 745 z siedzibą Rue de la cité 1, 1204 Genewa, Szwajcaria (dalej „Spółka”).

 • W jakim celu zbierasz dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Kiedy korzystasz z CBD Fields i tworzysz konto użytkownika lub sprzedawcy, dane osobowe dotyczące Ciebie, jak również wszelkie udostępniane przez Ciebie treści będą przetwarzane i przechowywane w celu umożliwienia utworzenia Twojego konta i w celu prawidłowego administrowania oferowanymi usługami, w szczególności rynkiem internetowym oraz innymi funkcjami CBD Fields, zgodnie z zobowiązaniami, które podjęliśmy w dniu >CBD Fields oraz w naszych Warunkach sprzedaży i użytkowania w odniesieniu do Kupujących lub Usług w odniesieniu do Sprzedających. Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się zatem na przestrzeganiu naszych zobowiązań umownych.
 • W ramach prawidłowego administrowania naszymi usługami możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci wiadomości dotyczących wiadomości potwierdzających Twoją rezerwację, przypomnień, powiadomień technicznych, aktualizacji, alertów bezpieczeństwa. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się tutaj również na podstawie przestrzegania naszych zobowiązań umownych.
 • Jeśli ma to zastosowanie i pod warunkiem wcześniejszej rejestracji, możemy użyć Twojego adresu e-mail do wysyłania Ci naszego biuletynu i/lub ofert promocyjnych. Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się zatem na Twojej zgodzie na otrzymywanie naszego newslettera i/lub naszych ofert promocyjnych.
 • Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją prośbę o kontakt. Podstawa prawna, od której zależy przetwarzanie Twoich danych osobowych, zależeć będzie tutaj od przedmiotu Twojego żądania.
 • Gromadzenie Twoich danych osobowych może również pomóc w wykrywaniu i zapobieganiu faktycznym lub potencjalnym oszustwom i innym szkodliwym działaniom lub odpowiadaniu na żądania władz. Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się zatem na przestrzeganiu naszych zobowiązań prawnych.
 • W jakich sytuacjach możemy ujawniać lub udostępniać Twoje dane osobowe i komu?

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Twoje dane osobowe będą przechowywane w infrastrukturze hostingowej naszego hosta OVH, którego serwery znajdują się we Francji, oraz naszego dostawcy usług CMS Shopify, zlokalizowanego w Kanadzie. Kanada korzysta z decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony od Komisji Europejskiej uznającej, że kraj ten korzysta z odpowiedniej ochrony w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych prowadzonego w ramach działalności handlowej.
 • Możemy również udostępnić Twoje dane osobowe dostawcom usług, którzy pozwalają nam administrować polami CBD. Obejmują one naszego zewnętrznego webmastera, naszą agencję marketingu cyfrowego, naszego usługodawcę umożliwiającego nam wypełnianie naszych zobowiązań w zakresie KYB (w odniesieniu wyłącznie do sprzedawców) i wreszcie, bardziej ogólnie, wszystkich dostawców usług technicznych, którzy pozwalają nam publikować naszą platformę i oferowane usługi , w tym naszych dostawców usług przesyłania wiadomości.
 • W ramach naszej usługi kojarzenia możemy udostępniać Twoje dane osobowe Sprzedawcom w odniesieniu do Kupujących oraz Kupującym w odniesieniu do Sprzedających, w celu realizacji Transakcji na polach CBD.
 • Przypominamy również, że dane dotyczące Twoich środków płatniczych będą zbierane przez naszego dostawcę usług płatniczych, w przypadku każdej transakcji przeprowadzanej na polach CBD obejmującej opłaty za połączenie. Te dane bankowe są gromadzone tutaj bezpośrednio przez danego usługodawcę i nie mamy do nich dostępu.
 • Twoje dane osobowe mogą ostatecznie w razie potrzeby zostać przekazane służbom policji (na żądanie sądowe) lub każdej osobie prawnie upoważnionej do otrzymania tych informacji (na nakaz sądowy).
 • Jakie są środki bezpieczeństwa i hostingu związane z przechowywaniem Twoich danych osobowych?

Dbamy o odpowiednie i odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych użytkowników oraz podjęliśmy niezbędne środki ostrożności w celu zachowania i zachowania przez naszego gospodarza bezpieczeństwa i poufności danych, a w szczególności zapobiegania im przed zniekształceniem, uszkodzeniem lub udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Jednak żadna metoda transmisji przez Internet ani żadna metoda przechowywania informacji elektronicznych nie jest w 100% bezpieczna. Jednak o każdym możliwym naruszeniu bezpieczeństwa zostaniesz powiadomiony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych usługodawcom mającym siedzibę w krajach poza Unią Europejską, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony z uwzględnieniem wymagań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

Twoje dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to bezwzględnie konieczne do celów przetwarzania, chyba że przechowywanie Twoich danych jest wymagane lub dozwolone przez prawo.

 • Jakich plików cookie i innych znaczników firma używa na polach CBD?

Używamy różnych rodzajów plików cookie na polach CBD. Plik cookie to element śledzący umieszczony na Twoim urządzeniu końcowym, który służy do zapisywania informacji dotyczących Twoich konsultacji i przeglądania naszej witryny. Kiedy łączysz się ze stroną, możemy zainstalować pliki cookie na Twoim urządzeniu.

Najpierw używamy tak zwanych technicznych plików cookie, które są ściśle niezbędne do poruszania się po polach CBD i do działania niektórych określonych funkcji. Należą do nich pliki cookies, które umożliwiają zapamiętanie informacji wprowadzonych w formularzu na stronie lub zachowanie Twojej zgody w zakresie plików cookies, za pośrednictwem narzędzia Axeptio dostępnego na naszej stronie.

Nasza strona jest tworzona za pomocą narzędzia Shopify CMS, więcej informacji na temat technicznych plików cookie używanych przez naszą witrynę można znaleźć w sekcji „Pliki cookie niezbędne do działania sklepu” warunków Shopify dostępnych tutaj:

t18>https://www. zakupy. pl/legal/cookies

Używamy również cookies do pomiaru oglądalności i celów reklamowych do analizy ruchu na naszej stronie i wyświetlania spersonalizowanych treści reklamowych.

W tym celu korzystamy z narzędzi dostarczanych przez Shopify, ale także zewnętrznych wydawców plików cookie, takich jak Google, Facebook i Clicky, co pozwala nam w szczególności aby przeprowadzać pomiary oglądalności na naszej stronie i oferować Ci ukierunkowane reklamy w naszej witrynie i/lub poza nią, zgodnie z Twoimi zainteresowaniami, określonymi w szczególności na podstawie Twojego poprzedniego przeglądania (w szczególności artykułów i stron, które już oglądałeś) lub wyszukane).

Gdy po raz pierwszy odwiedzasz naszą Stronę i Spółka planuje umieszczać na Twoim urządzeniu pliki cookies inne niż tzw. partnerem Axeptio. Będziesz wtedy mieć możliwość wyrażenia zgody na korzystanie z takich plików cookie. Wyrażając zgodę na korzystanie z tych plików cookie stron trzecich, zgadzasz się również, abyśmy przekazali dane zebrane z plików cookie stronom trzecim, z których pochodzą te pliki cookie, a mianowicie Shopify, Facebook, Google i Clicky. Niektórzy z tych wydawców mogą również przetwarzać Twoje dane do własnych celów. W związku z tym zapraszamy do zapoznania się z ich polityką prywatności, klikając na powyższe linki.

Masz kilka opcji późniejszego wyłączenia nietechnicznych plików cookie, a mianowicie:

 • W dowolnym momencie możesz kliknąć ikonę „Axeptio” znajdującą się na naszej stronie, aby bezpośrednio wyświetlić ponownie baner informacyjny Axeptio i zmienić preferencje dotyczące plików cookie w dowolnym momencie.
 • Możesz również wyłączyć pliki cookie w ustawieniach i funkcjach przeglądarki. Przypomina się jednak, że ustawienie to może zmienić warunki dostępu do treści i usług wymagających użycia plików cookies. Jeśli terminal jest skonfigurowany tak, aby odrzucał wszystkie pliki cookie, prawidłowa nawigacja po naszej Witrynie może nie być możliwa.
 • Jak korzystać ze swoich praw

Zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu, dzięki któremu w każdej chwili możesz wiedzieć, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nasze usługi, a kiedy tak się dzieje, mieć dostęp do tych danych osobowych oraz do informacji wymaganych przez prawo o sposobach ich przetwarzania przetwarzanie tych danych,
 • Prawo do sprostowania umożliwiające zażądanie jak najszybszego sprostowania wszelkich nieścisłości dotyczących danych osobowych, które Cię dotyczą,
 • Prawo do usunięcia danych, które pozwala Ci zażądać jak najszybszego usunięcia Twoich danych osobowych, gdy (i) ich przechowywanie nie jest już niezbędne do celów, w których zostały zebrane (ii) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania oraz w związku z tym zażądać ich usunięcia (iii) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem; (iv) dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie francuskim,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (i) gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych zbieranych przez okres pozwalający na weryfikację prawidłowości danych, (ii) gdy uznasz przetwarzanie za niezgodne wolisz ograniczyć przetwarzanie do całkowitego usunięcia danych (iii) gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów przetwarzania, ale są nadal niezbędne do ustalenia, wykonywania lub obrony praw; (iv) gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i chcesz, aby przetwarzanie zostało ograniczone na czas pozwalający na sprawdzenie, czy podana prawnie uzasadniona przyczyna jest uzasadniona,
 • Prawo do przenoszenia, które umożliwia Ci otrzymanie Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądanie przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, o ile to żądanie przenoszenia dotyczy danych osobowych które przekazałeś bezpośrednio i które Cię dotyczą oraz że ta prośba o przeniesienie nie ma wpływu na prawa i wolności osób trzecich,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją i przedmiotowe przetwarzanie zostanie wówczas zakończone, chyba że istnieją prawnie uzasadnione i istotne powody uzasadniające kontynuację zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Prawo do określenia dyrektyw dotyczących przechowywania, usuwania i przekazywania Twoich danych osobowych po Twojej śmierci,
 • W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

Z praw tych można skorzystać kontaktując się bezpośrednio z nami pod adresem e-mail: contact@one-prism. com

Skargi dotyczące wykorzystania Twoich danych osobowych mogą, w stosownych przypadkach, być również kierowane do właściwego krajowego organu nadzorczego ds. danych osobowych w Twoim zwykłym miejscu zamieszkania.

LOGO CBD Fields

1 rue de la Cité
1204 Genewa
Szwajcaria
Skontaktuj się z nami
Tel: 00 41 22 561 8411
Godziny otwarcia. : 10:00 - 17:00

ŚLEDŹ POLA CBD